Lekcja 1
Mieszkamy na kaszubach
Mieszkamy na Kaszubach
Puzzle
Flaga i herb kaszubski
Ubierz Franka
Ubierz Sławinę
Zajęcia na Kaszubach
Pory roku na Kaszubach
Partnerzy
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Kaszubski dla Dzieci - kurs języka kaszubskiego opracowany przez Stone Solutions Bartosz Idczak.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzowoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Środki finansowe pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.